Kompetens

Utforska

Min kompetens

Mina utbildningar

 • Psykologexamen vid Uppsala Universitet 1990
 • Psykologlegitimation av Socialstyrelsen 1991
 • Psykoterapeutexamen vid Linköpings Universitet 2004
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2004
 • Utbildad lärare och handledare i psykoterapi vid Linköpings Universitet 2011
 • Grundutbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT) hos Relatéra 2012
 • Grundutbildning i Symboldrama vid Nordiska Institutet för Symboldrama 2012
 • Grundutbildning i Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) vid Karolinska Institutet 2015

Min yrkeserfarenhet

Inom ramen för min privata verksamhet har jag flerårig erfarenhet av psykoterapi, handledningsarbete inom psykiatrisk öppenvård (såväl specialistvård som "Första linjens psykiatri"), Socialförvaltning, Särskola samt olika verksamheter som bedriver utredning, vård och behandling. Dessutom ledarskapshandledning till personer i ledande position inom olika verksamheter.

 

Parallellt med verksamheten på mottagningen arbetar jag på Ungdomsmottagningen med bedömning och behandling samt med utbildningsuppdrag på Linköpings Universitet inom samtalsmetodik och handledning.

 

Dessförinnan arbetade jag sju år i ett handledningsteam med

 • handledning och konsultation till personal inom skola och förskola
 • teamutveckling, metodutveckling, fortbildning och utbildning

 

Före det arbetade jag åtta år på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med

 • psykoterapeutisk behandling individuellt, med par och familjer vid såväl akuta kriser som långsiktig behandling
 • utredning och bedömning av personlighet och funktionsnivå hos vuxna
 • gruppbehandling i ökad självkännedom känslomässigt och kroppsligt genom en kombination av kroppskännedomsövningar, avspänning, mental visualisering och bildskapande tillsammans med sjukgymnast

 

Innan det arbetade jag åtta år på barn & ungdomspsykiatrisk mottagning med

 • nätverk, gruppbehandling av ungdomar och av föräldrar
 • samtalsbehandling med familjer, föräldrar individuellt och som par, ungdomar och barn
 • barnterapi och psykoterapi med ungdomar
 • utredningar och bedömningar på barn och ungdomar avseende personlighet och funktionsnivå

 

Dessutom har jag

 • fungerat som stödfamilj på uppdrag av Socialförvaltningen
 • arbetat inom vuxenpsykiatrisk slutenvård och på kriminalvårdsanstalt

Copyright @ All Rights Reserved