Psykoterapi

Psykoterapi

Utforska

Psykoterapi

De upplevelser vi har inverkar på vårt sätt att vara och tänka, färgar hur vi ser på världen och oss själva. Ibland hamnar vi svårigheter och vet inte riktigt hur vi ska komma vidare. Då kan det behövas professionell hjälp, i form av psykoterapi.  Någon utomstående som man kan beskriva sin situation - sin inre och yttre värld - för. Det kan ge möjlighet att hitta nya sätt att tänka, handla och se på sig själv och andra. Tillsammans kan vi också upptäcka nya samband eller sidor hos dig. Ibland finns det upplevelser man behöver gå igenom tillsammans med någon annan för att kunna använda dem som en livserfarenhet.


Krisbearbetning efter att något plötsligt, oväntat  påverkat livssituationen på ett omvälvande sätt. Händelsen tycks först overkligt, därefter uppstår kaos, starka känslor och vi vet inte hur vi ska klara ut situationen. Genom krisbearbetning i samtal här finns möjligheten att få reagera, uttrycka känslor och tankar, gå igenom och sortera upplevelser, samt söka möjliga vägar vidare.


Som par kommer man ibland till ett skede i relationen , där det inte räcker att försöka tala med varandra, utan en tredje neutral person behövs för att styra samtalet så att tankar, känslor och upplevelser får komma till uttryck och nå hela vägen fram till partnern. Det ger möjlighet till att bli tydligare som personer för varandra, och därmed underlättas kontakt och kommunikation.


Utbildningsterapi erbjuds som del av grundutbildning i psykoterapi (steg 1) eller påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2) .


Till mig finns det möjlighet att komma för kortare eller längre psykoterapeutisk behandling, både för ungdomar och vuxna, individuellt eller i par. Vi har först ett inledande samtal där vi går igenom din situation och bestämmer om och hur vi ska jobba vidare tillsammans.


Min grundsyn utgår från anknytningsteori och mentalisering, affektteori och psykodynamisk teori, med ett relationellt arbetssätt. Det innebär ett öppet, respektfullt, ömsesidigt samarbete där vi gemensamt utforskar och klargör vad som varit, hur det är just nu och hur ditt mående och din livssituation skulle kunna förbättras.