Hem

Samtal som gör skillnad

Utforska

Våra tjänster

Vad behöver Du nu?


Det finns många skeden och upplevelser, tankar och känslor, roller och val som vi ska hantera under en livstid.


Här finns möjlighet att stanna upp och arbeta med det Du bär med dig hit.


Målet är att komma till klarhet i vad svaren är som passar just dig, för att komma vidare i utveckling och mognad.


Det finns olika former för det här arbetet:

  • Psykoterapi för ungdomar och vuxna, parterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi.
  • Handledning individuellt eller i grupp till personal inom vårdande verksamhet.
  • Ledarskapsutveckling till personer i ledande befattning.
  • Teamutveckling för tillvaratagande av teamets fulla  potential.

Ett sätt att komma vidare

Utforska

Min kompetens

Sedan 1991 är jag legitimerad psykolog, sedan 2004 legitimerad psykoterapeut och sedan 2011 lärare och handledare i psykoterapi med examen vid Linköpings Universitet. Dessutom har jag grundutbildning i Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), Interpersonell psykoterapi (IPT) och Symboldrama.


Teorigrunden för mitt arbete finns i anknytningsteori, mentalisering, affektteori och psykodynamisk teori, med ett relationellt arbetssätt.

Om oss

Psykolog Psykoterapeut Handledare Psykoterapi Ledarskap Handledning Teamutveckling


Mottagning centralt i Linköping

Ramavtal

med Linköpings Universitet, Region Östergötland samt Linköping, Norrköping och Kinda kommun

Nyckelord

Hanterande Struktur Uttryck Form Innehåll Process Förhållningssätt Tydlighet Klargörande Självtillit Acceptans