Tjänster

Tjänster

Utforska

Våra tjänster

Här finns möjlighet till utvecklingsarbete i följande former:


  • Psykoterapi för ungdomar och vuxna, parterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi.
  • Handledning individuellt eller i grupp till personal inom vårdande verksamhet.
  • Ledarskapsutveckling till personer i ledande befattning.
  • Teamutveckling för tillvaratagande av teamets fulla  potential.

Copyright @ All Rights Reserved